PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 września 2013 17:24

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy z terenu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie i jest czynny w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 18.00

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
 • szkło
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki; chemikalia
 • zużyte opony
 • gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe
  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
Ilości odpadów problemowych jakie mieszkańcy Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego będą mogli dostarczać w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK oraz zbiórek objazdowych określone są w Uchwale Nr III/16/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Poprawiony: poniedziałek, 02 września 2013 09:08